Att vara författare inom fantasy genren

Att bara tänka sig att vara författare kan vara något svårt och ouppnåeligt för många. En del har intresset av det, medan andra inte ens tänker tanken. Hur är det då att vara författare? Är det ett ensamt arbete eller är det något som får dig att komma i kontakt med många människor? Ja, naturligtvis beror det på vilken genre du väljer att vara författare inom. Skriver du mycket faktaböcker kommer typewriter-1031317_1280du att vara i ständigt kontakt med allt du behöver för att finna dina fakta och utvärdera dessa. Skriver du romaner och deckare eller thriller kan du även behöva mycket forskning så att du baserar dina böcker på trovärdiga fakta.

Väljer du dock att vara en författare inom fantasy genren eller skräck litteratur kan detta ibland enbart baseras på din egen fantasi och då kan du helt välja att utveckla dina böcker avskild från människor och omgivning. Detta kan då bli ett mycket ensamt arbete, men blir du en välkänd och läst författare kommer du att få göra mycket reklam och presentation av dina böcker. Detta kommer då att göra att du på det sättet kommer i kontakt med det verkliga livet. Nu är det många gånger så att dessa författare av fantasy litteratur själva bestämmer att de vill arbeta avskilt, då det på detta sätt finns mera koncentration och tid för att fantasin ska flöda.

Hur bra författare du än blir kommer du ändå snart att märka att detta är ett hårt arbete. Det blir som att äga och driva sitt eget företag, om du väljer att satsa på detta på heltid. Det finns även många författare idag som väljer att skriva sina böcker på fritiden, vilket då naturligtvis ger chansen till att få en stabil inkomst mycket lättare i form av ett vanligt arbete. Som författare är det du som väljer.